APLIKACE:

Společnost Heckl s.r.o.  realizuje projekt Výzkum a vývoj izolací přírub a spojů potrubí, jehož cílem je výzkum zaměřený na nové materiály krytí přírubových spojů a vývoj prototypů plastových šoupat a plastových krytek šroubení. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK).

INOVACE:

Společnost Heckl s.r.o.  realizuje projekt Inovace výroby ve společnosti HECKL s.r.o., jehož cílem je zavést výrobu nových inovovaných produktů - plastové poklopy zemních souprav a plastové uliční poklopy. Cílem projektu je rovněž zavedení nové procesní inovace. Oba cíle potom povedou vyústí v hlavní cíl projektu, kterým je posílení inovační výkonnosti společnosti HECKL s.r.o. a zvýšení její konkurenceschopnosti.. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK).

POTENCIÁL:

Společnost Heckl s.r.o. otevřela nové výzkumné a vývojové pracoviště pro výzkum nové řady poklopů a zemních souprav, kterou chce společnost v budoucích letech uvést na trh. Nová výzkumně vývojová kapacita přinese společnosti HECKL s.r.o. možnost rychleji reagovat na poptávku a potřeby trhu. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci operačního programu Podnikání a inovace.

RENOVACE:

Společnost Heckl s.r.o. realizuje projekt Úsporná opatření v areálu společnosti HECKL, s.r.o., jehož cílem je úspora energie, respektive snížení energetické náročnosti budovy, která je sídlem společnosti HECKL. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK).