Poklopy a mříže

Poklopy jsou zkoušeny a certifikovány pro určenou třídu zatížení A15, B125, D400.

Poklopy SAVUS

Poklopy SAVUS jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 nebo 400 mm.

 

Poklop SAVUS Ø 400

Katalogové číslo H 1504

Poklop SAVUS Ø 315

Katalogové číslo H 1503

 

Prohlédněte si: Katalog

Poklopy CALIPUS

Poklop CALIPUS je určen pro bezpečné zakrytí šachet nebo jiných objektů, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel a jiných objektů umístěných na plochách nebo komunikacích, splňuje požadavky dle ČSN EN 124 třídy zatížení D 400.

 

Poklop CALIPUS Ø 600

Katalogové číslo H 4090

 

Prohlédněte si: Katalog

Poklopy TAMESIS

Poklop TAMESIS je určen zejména k zakrytí šachet nebo jiných objektů umístěných v prostoru dopravních ploch odpovídajících třídě zatížení D400 dle ČSN EN 124.

Poklop TAMESIS

Katalogové číslo H 3955

 

Prohlédněte si: Katalog

Poklopy IBERUS a MARGUS

Poklopy s čtvercovým rámem IBERUS a MARGUS jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 nebo 400 mm. Zkoušeny a certifikovány pro třídu zatížení B125 (IBERUS) nebo D400 (MARGUS) dle ČSN EN 124.

Poklop IBERUS Ø 315

Katalogové číslo H 1513

Poklop IBERUS Ø 400

Katalogové číslo H 1514

Poklop MARGUS Ø 315

Katalogové číslo H 1515

Poklop MARGUS Ø 400

Katalogové číso H 1516

Prohlédněte si: Katalog

Poklopy TYRAS

Poklopy TYRAS jsou určeny zejména k zakrytí šachet nebo jiných objektů umístěných v prostoru dopravních ploch odpovídajících třídě zatížení B 125 dle ČSN EN 124.

Poklopy TYRAS 400x400

Katalogové číslo H 2360

Poklopy TYRAS 500x500

Katalogové číslo H 2370

 

Poklopy TYRAS 600x600

Katalogové číslo H 2380

 

 

Prohlédněte si: Katalog

Poklopy AGARA

Poklopy AGARA jsou určeny zejména k zakrytí šachet nebo jiných objektů umístěných v prostoru dopravních ploch odpovídajících třídě zatížení B 125 dle ČSN EN 124. Jsou certifikovány na protiskluznost dle normy ČSN 72 5191 a DIN 51130, dále na těsnost proti průsaku vody a prostupu vzduchu při použití verze s těsněním.

AGARA 400x400

Katalogové číslo H 2320

AGARA 500x500

Katalogové číslo H 2330

 

AGARA 600x600

Katalogové číslo H 2350

 

 

Prohlédněte si: Katalog

Poklopy AGARA pro KG

Poklopy AGARA jsou určeny zejména k zakrytí šachet umístěných v prostoru dopravních ploch odpovídajících třídě zatížení B 125 dle ČSN EN 124.

Prohlédněte si: Katalog

Poklopy TIBERIS a LIGARA

Poklopy s kruhovým rámem TIBERIS a LIGARA jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 nebo 400 mm. Zkoušeny a certifikovány pro třídu zatížení B125 (TIBERIS) nebo D400 (LIGARA) dle ČSN EN 124.

Poklop TIBERIS Ø 315

Katalogové číslo H 1505

Poklop TIBERIS Ø 400

Katalogové číslo H 1506

Poklop LIGARA Ø 315

Katalogové číslo H 1507

Poklop LIGARA Ø 400

Katalogové číslo H 1508

 

Prohlédněte si: Katalog

Poklopy LICUS

Poklopy LICUS jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 nebo 400 mm. Nasazuje se na hladký konec šachtové roury o průměru 315 nebo 400 mm. Zkoušeny a certifikovány pro třídu zatížení A15 dle ČSN EN 124.

Poklopy LICUS Ø 300

Katalogové číslo 1501

Poklopy LICUS Ø 400

Katalogové číslo 1502

 

Prohlédněte si: Katalog

Mříže ARNUS

Mříže Arnus tvoří horní část plastových uličních vpustí. Lze je použít k jímce PipeLife č. KJ 315 nebo k PVC kanalizační rouře SN 4 (315x7,7mm). K mříži lze použít nízký kalový koš (pozinkovaný B1 nebo plast).

Mříže ARNUS

Katalogové číslo 8050

 

Prohlédněte si: Katalog

Mříže ATERNUS

Vtoková mříž Aternus je určena pro použití na plochách a komunikacích, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel. Splňuje požadavky dle ČSN EN 124 třídy zatížení D 400.

Mříže ATERNUS

Katalogové číslo 8017

 

Prohlédněte si: Katalog

Mříže DRAVUS

Mříže DRAVUS jsou určeny pro použití na plochách a komunikacích, odpovídajícím použití dopravních prostředků dle ČSN EN 124 třída B125. Mříže DRAVUS jsou v rámu zajištěny vlastní vahou.

Mříže DRAVUS Ø 300

Katalogové číslo 6050

Mříže DRAVUS Ø 400

Katalogové číslo 6053

Mříže DRAVUS Ø 500

Katalogové číslo 6056

 

Prohlédněte si: Katalog

Mříž ARVA

Mříž ARVA je určena pro použití na plochách a komunikacích, odpovídajícím použití dopravních prostředků dle ČSN EN 124 třída A15. Mříže ARVA je v rámu zajištěny vlastní vahou.

Mříže ARVA Ø 300

Katalogové číslo 5350

 

Prohlédněte si: Katalog

Mříže TISIA

Mříže TISIA jsou určeny pro použití na plochách a komunikacích, odpovídajícím použití dopravních prostředků dle ČSN EN 124 třída B125. Mříže TISIA jsou v rámu zajištěny zámkovým uzávěrem.

 

Mříže TISIA Ø 400

Katalogové číslo 6063

Mříže TISIA Ø 500

Katalogové číslo 6066

 

Prohlédněte si: Katalog