Koupelnové studio

Přemyslova 153
Kralupy nad Vltavou

 

 

 

 

 

Koupelnové studio

Uhelná 13
Valašské Meziříčí

Společnost Heckl s.r.o. podpořila otevření nového Centra terapie autismu

Ve středu 27. 1. 2016, v dopoledních hodinách, proběhlo v Praze 2 otevření dalšího střediska pro Centrum terapie autismu, která vede paní Mgr. Romana Straussová. Společnost Heckl s.r.o. se darem obkladů, dlažeb a sanitárního vybavení podílela na úspěšném zprovoznění tohoto střediska.

Slavnostního otevření střediska se zúčastnili zástupci společnosti Heckl s.r.o., místostarostka Prahy 2 paní Ing. Alexandra Udženije a hosté z řad odborné veřejnosti, sponzorů a novinářů. Paní místostarostka, ocenila snahu a práci vedoucí středisek Mgr. Romany Straussové a všech zaměstnanců Centra terapie autismu: „Jsme rádi, že Vás máme u nás na dvojce. Teď když jsem si ještě vyslechla, jak na tom děti jsou, tak mě to těší nejvíc.“

Pozvaní hosté navštívili třídu, kde shlédli výuku dětí, při rozvíjení sociálních dovedností a dozvěděli se bližší informace o C)T)A) a jeho přístupu k lidem s tímto druhem postižení.

Porucha autistického spektra je vývojová pervazivní porucha, která není léčitelná medikací a jejíž příčina nebyla do dnešních dnů zcela objasněna. Je vrozená, ale její důsledky je možné zmírnit a to zejména behaviorálními přístupy. Jde o neurovývojové postižení, ovlivňující psychický vývoj člověka, který je v současné společnosti stále diskutovanějším a to jak z hlediska závažnosti onemocnění, tak z hlediska četnosti jeho výskytu.

Diagnóza autismus je pro rodiče událostí, která jim doslova změní svět. V C)T)A) usilují společně s rodiči o nalezení konkrétních způsobů, jak s dětmi pracovat a jak jim pomoci za využití terapeutické metody O.T.A, kterou vyvinula Mgr. Romana Straussová.