Koupelnové studio

Přemyslova 153
Kralupy nad Vltavou

 

 

 

 

 

Koupelnové studio

Uhelná 13
Valašské Meziříčí

Společnost HECKL s.r.o. buduje nové výzkumné a vývojové pracoviště

Na konci letošních prázdnin bude ve výrobním závodě společnosti HECKL s.r.o. ve Starých Křečanech otevřeno nově vybudované výzkumné a vývojové pracoviště pro výzkum nové řady poklopů a zemních souprav, kterou chce společnost v budoucích letech uvést na trh. Nová výzkumně vývojová kapacita přinese společnosti HECKL s.r.o. možnost rychleji reagovat na poptávku a potřeby trhu. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci operačního programu Podnikání a inovace.

Společnost HECKL s.r.o (dále jen HECKL) je ryze česká rodinná firma působící na trhu již třetí desetiletí. Její založení se datuje od roku 1993. Současná podoba firmy vznikla v roce 2009 fúzí firem Fontána P. M., BARD Moravia a Renko Rumburk.

Fúzí se společností Renko Rumburk se sídlem ve Starých Křečanech se z čistě obchodní společnosti stala společnost s vlastní výrobou. Díky této akvizici výrobní společnosti, která se dlouhodobě specializovala na výrobu zemních souprav a poklopů došlo k podstatnému rozšíření služeb, nabízených produktů a činností společnosti HECKL. Sídlo společnosti, zázemí pro obchodní činnost a výzkumně vývojový tým soustředila společnost do nově postaveného areálu v Kralupech nad Vltavou. Výrobní závod zůstal v původních prostorách firmy Renko Rumburk ve Starých Křečanech.

To je také důvodem, proč se společnost rozhodla rozšířit své výzkumné a vývojové kapacity o další vybavení. Toto vybavení společnosti napomůže ve vývoji nové generace poklopů a zemních souprav , umožní jí další výzkum v oblasti povrchových ochran a inovaci stávajících výrobků v rámci produktového portfolia společnosti HECKL. Projekt společnosti je zaměřen na výrazné rozšíření výzkumně inovačních kapacit s cílem vyvíjet nové výrobky a inovovat stávající čistě ve vlastní režii.

Výzkumně inovační kapacita společnosti HECKL bude představovat synergickou příležitost, která umožní firmě inovovat nejenom své výrobky, ale i procesy.

Dalším z důvodů, proč společnost HECKL potřebuje výrazně rozšířit svou výzkumnou kapacitu a přenést ji do místa vlastní výroby, je skutečnost, že v minulých letech došlo k výraznému navýšení inovačních aktivit společnosti, která přichází na trh se stále větším množstvím inovovaných či zcela nových produktů. Současné výzkumné vybavení firmy je pro tak intenzivní práci kapacitně nedostatečné a musí být často nahrazováno externí spoluprací s výzkumnými a znaleckými ústavy. Zároveň tím, že je rozdělena výroba a výzkum, do lokalit značně vzdálených od sebe, nejsou některé procesy dostatečně efektivní. Což dosud probíhající výzkum značně časově prodlužuje a prodražuje.

Představa o technickém a ekonomickém rozvoji společnosti v nejbližších letech

Výzkumné a vývojové pracoviště vzniká ve výrobním areálu společnosti HECKL ve Starých Křečanech u Rumburku, který již firma používá jako výrobní a obchodní prostor. Pro výzkumné pracoviště tedy společnost využije stávající technologické zázemí vlastní budovy. Díky tomu, že je zde výrobní provozovna, dojde k propojení konstrukce a výroby, což bude mít nezanedbatelný procesní přínos. Tento projekt je součástí širšího konceptu, protože společnost HECKL  plánuje v rumburském regionu vybudovat nové výzkumně inovační pracoviště v průmyslové zóně v Rumburku postavit zcela novou výrobní kapacitu. Na tuto investici společnost HECKL získala investiční pobídku. Výrobní program zde bude zaměřen na zemní soupravy pro armatury, poklopy a případné další související produkty.

Vybavení nového výzkumného a vývojového pracoviště:

  • korozní komora – zkoušky korozní odolnosti dle evropských norem         
  • ultrazvukový defektoskop – mechanické vady materiálu
  • spalovací spektrometr – analýza chemického složení materiálu                  
  • 3D scanner – geometrická kontrola rozměrů           
  • měřící stolice - tlak, tah, krut, podchlazení  
  • kontrolní stanice laku – mechanické vlastnosti laku            
  • pec na přípravu živičné směsi – teplotní odolnosti poklopů                        

Výzkum a vývoj je nezbytným předpokladem růstu společnosti HECKL