Dotační tituly

Společnost HECKL s.r.o. patří k významným subjektům v oblasti výzkumu, vývoje a výroby produktů pro výstavbu inženýrských sítí, jako jsou zemní soupravy, podkladové desky, plastové a litinové poklopy, ovládací klíče, mříže, příruby, vodoměrné sestavy, plastové kalové koše a mosazné fitinky. Cílem realizovaného projektu společnosti s názvem „Rozšíření laboratorního vybavení ve společnosti HECKL s.r.o.“ je rozšíření stávajícího VaV oddělení na základě vytvoření nových technologických kapacit pořízením nových VaV technologií. Toto rozšíření umožní výzkum nových unikátních výrobků s vysokou technologickou úrovní v rámci produktového portfolia společnosti, který by ve stávajícím omezeném technickém zázemí nebyl možný. Realizací projektu je očekáváno zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a pozice důležitého inovátora na trhu.“

 

Projekt: „Rozšíření laboratorního vybavení ve společnosti HECKL s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.
Více informací: Podnikatelský záměr (PDF)

EU

 

 

Projekt: „Výzkum a vývoj plastových poklopů a uličních vpustíje spolufinancován Evropskou unií.
Více informací: Podnikatelský záměr (PDF)

EU

 

 

Projekt: „Inovace výroby ve společnosti HECKL s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.
Více informací: Podnikatelský záměr (PDF)

EU

 

 

Projekt: „Výzkum a vývoj izolací přírub a spojů potrubíje spolufinancován Evropskou unií.
Více informací: Rozhodnutí o poskytnutí dotace (PDF)
Podnikatelský záměr (PDF)
Povinná publicita (PDF)

EU

 

 

Dáváme zelenou
ekologickému programu

HECKL s.r.o. má zakotvenu ekologickou politiku v cílech firmy pro všechny oblasti činnosti společnosti. Strategie spočívá v pozitivním ovlivňování, inspirování a motivování zaměstnanců i zákazníků. Jedním ze základních prvků ekologické politiky je školení zaměstnanců a zvýšená pozornost k ekologickému chování a životnímu prostředí.

HECKL s.r.o. zodpovědně realizuje příslušné zákony, normy a předpisy k ochraně životního prostředí. Průběžně spolupracujeme s úřady, institucemi a kvalifikovanými partnery. Při vývoji výrobků a zavádění nových výrobních procesů je posuzován jak materiál, tak i technologické postupy z hlediska přístupu k životnímu prostředí.