Export

Firma HECKL má obchodní zastoupení v Německu, ve všech zemích Balkánu a v Norsku.
Jsme hrdi na to, že v blízké době se bude otevírat trh s našimi produkty i ve Finsku, Švédsku a Rumunsku.

Kontakty:
Jaroslav Gregor, zahraniční obchod – export, import
tel.: +420 732 827 397
jaroslav.gregor@heckl.cz

Jiří Čížek, zahraniční obchod – export, import
tel.: +420 739 200 831
jiri.cizek@heckl.cz

Štěpán Petrželka, produktový manažer – výroba (technické poradenství, reklamace)
tel.: +420 703 141 643
stepan.petrzelka@heckl.cz

Dáváme zelenou
ekologickému programu

HECKL s.r.o. má zakotvenu ekologickou politiku v cílech firmy pro všechny oblasti činnosti společnosti. Strategie spočívá v pozitivním ovlivňování, inspirování a motivování zaměstnanců i zákazníků. Jedním ze základních prvků ekologické politiky je školení zaměstnanců a zvýšená pozornost k ekologickému chování a životnímu prostředí.

HECKL s.r.o. zodpovědně realizuje příslušné zákony, normy a předpisy k ochraně životního prostředí. Průběžně spolupracujeme s úřady, institucemi a kvalifikovanými partnery. Při vývoji výrobků a zavádění nových výrobních procesů je posuzován jak materiál, tak i technologické postupy z hlediska přístupu k životnímu prostředí.