Zkušebna HECKL

V rámci našich služeb nabízíme využití nadstandardně vybavené zkušebny, kterou používáme pro testování vlastních výrobků. Nabízíme možnost testování svých postupů a výrobků také třetím stranám. Představíme, jakým zkušebním zařízením společnost HECKL disponuje a jaké zkoušky jsme schopni provádět.

Korozní komora Liebisch S 1000MTR

Jedná se de facto o solnou komoru, kde je do komory formou mlhy uvolňován solný roztok, který simuluje stárnutí, korozi materiálu. Pro větší množství vzorků je lze umístit ve dvou patrech. Do komory lze založit až 100 kg vzorků a vnitřní objem je 1000 l. Zkoušení výrobků na korozní odolnost dle interních a technických norem (ČSN EN ISO 9227 – NSS, DIN EN ISO 6270-2, ASTM B 368…). Všeobecně platí, že 100 hodin v komoře odpovídá 10-ti letům a 1000 hodin v komoře 50-ti letům v běžném venkovním prostředí.

Spektrometr Q4 Tasman

Na tomto zařízení dokážeme identifikovat složení kovových materiálů – slitin kovů na bázi železa a mědi a provádět analýzu litin z hotových výrobků. Pomocí vyhodnocovacího softwaru je výsledek možné zpracovat do protokolu, který je možné vytisknout, případně zaslat e-mailem.

Ultrazvukový defektoskop DIO 1000

Tento přístroj je určen ke kontrole odlitků na přítomnost mechanických vad a splňuje podmínky pro zkoušky dle normy ČSN EN 12 608 – 1.

Kontrolní stanice lak

Vybavení pro provádění mechanických zkoušek laku:

  • měření tloušťky laku s oddělenou sondou (v našich podmínkách měříme 0 – 1500 µm, ale dá se nastavit i větší rozmezí)
  • sady na provádění mřížkové zkoušky dle ISO DIN 2409
  • zařízení na provádění zkoušky odtrhu dle BS EN 24 624, ISO 4624
  • vybavení pro zkoušky dle ASTM 2794 pro kontrolu adheze, křehkosti a pružnosti vrstvy laku – testy na principu pádu kuličky.

3D scanner

Zařízení pro geometrickou kontrolu rozměrů. Měření probíhá ve třech osách s přesností dle normy DE VDI/VDE2634, min 0,8 – 0,1 mm. Měření probíhá pomocí dvou-kamerového systému na polohovatelném stativu a otočného stolu s nosností 100kg. Software pro reverzní inženýrství vytvoří z nasnímaných dat 3D model.

Měřící stolice krut

Stolice umožňuje zkoušení kovových profilů a tyčí na krut. V našem případě toto zařízení používáme na testování zemních souprav.

Měřící stolice na tlak

Stolice na zkoušení zatížení tlakem. Ve firmě HECKL se využívá pro testování litinových a plastových poklopů.

Kapilární plastometr

Zařízení na měření indexu toku taveniny (MFI – melt flow index). Jedná se o standardizovanou zkušební metodu, která udává, jaké množství taveniny (gramy, cm3) protečou tryskou za dobu 10 min při definovaných teplotách a času. Index toku taveniny se měří u plastových materiálů.

UV komora

Jedná se o komoru, kde jsou zkušební vzorky vystaveny UV záření a simuluje podmínky vlivu UV na výrobky. Všeobecně platí, že 100 v UV komoře odpovídá 10ti letům v přírodních podmínkách a 1000 hodin v komoře odpovídá 50ti letům.

Universální sušárna Memmerth

Toto zařízení dokáže testovat vzorky na teplotní stálost. Zařízení umožňuje vystavit zkoušené vzorky jednak vysokým teplotám v rozmezí 20 – 300°C. Zároveň je možné provádět tzv. cyklické teplotní zkoušky.

Klima komora Binder

Teplotní klima komora (přesné tepelné a chladící testy průmyslových materiálů), test stárnutí a stresový test. Teplotní rozmezí -40 – +180°C (bez vlhkosti) a +10 – +95°C (s vlhkostí)

Ruční spektrometr Rigaku

Využití Romanovy technologie – ResQ, CQL. Poskytuje informaci o neznámé látce během pár minut (knihovna 1200 látek)

Tavný vzorkovací lis TVL

Zařízení na rychlou vizuální detekci nežádoucích příměsí v nakupovaných či zpracovaných plastových regranulátech, vločkách, drtích a zbytcích z plastové výroby.

Aquatrac 3E

Přístroj pro měření zbytkové vlhkosti primárně v granulátu plastických hmot, mohou být měřeny též kousky z již vyrobených dílů.

Dáváme zelenou
ekologickému programu

HECKL s.r.o. má zakotvenu ekologickou politiku v cílech firmy pro všechny oblasti činnosti společnosti. Strategie spočívá v pozitivním ovlivňování, inspirování a motivování zaměstnanců i zákazníků. Jedním ze základních prvků ekologické politiky je školení zaměstnanců a zvýšená pozornost k ekologickému chování a životnímu prostředí.

HECKL s.r.o. zodpovědně realizuje příslušné zákony, normy a předpisy k ochraně životního prostředí. Průběžně spolupracujeme s úřady, institucemi a kvalifikovanými partnery. Při vývoji výrobků a zavádění nových výrobních procesů je posuzován jak materiál, tak i technologické postupy z hlediska přístupu k životnímu prostředí.