DOTAČNÍ TITULY

APLIKACE

Společnost HECKL s.r.o.  realizuje projekt Výzkum a vývoj izolací přírub a spojů potrubí, jehož cílem je výzkum zaměřený na nové materiály krytí přírubových spojů a vývoj prototypů plastových šoupat a plastových krytek šroubení. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK).

INOVACE

Společnost HECKL s.r.o.  realizuje projekt Inovace výroby ve společnosti HECKL s.r.o., jehož cílem je zavést výrobu nových inovovaných produktů – plastové poklopy zemních souprav a plastové uliční poklopy. Cílem projektu je rovněž zavedení nové procesní inovace. Oba cíle potom povedou vyústí v hlavní cíl projektu, kterým je posílení inovační výkonnosti společnosti HECKL s.r.o. a zvýšení její konkurenceschopnosti.. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK).

POTENCIÁL

Společnost HECKL s.r.o. otevřela nové výzkumné a vývojové pracoviště pro výzkum nové řady poklopů a zemních souprav, kterou chce společnost v budoucích letech uvést na trh. Nová výzkumně vývojová kapacita přinese společnosti HECKL s.r.o. možnost rychleji reagovat na poptávku a potřeby trhu. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci operačního programu Podnikání a inovace.