Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výrobní program

Výrobní program našich produktů

Široké výrobní portfolio společnosti HECKL s.r.o.  zaručuje prvotřídní kvalitu veškerých výrobků, které jsou opatřeny mezinárodně platnými certifikáty a podléhají pravidelnému testování v rámci vlastních i nezávislých akreditovaných laboratoří a auditorských dohledů.

Hlavní skupiny vlastních výrobků firmy HECKL s.r.o.

•    Poklopy pro Zemní soupravy a Uliční poklopy
•    Litinové tvarovky
•    Zemní soupravy + Podkladové desky + Příslušenství (ovládací klíče atd.)
•    Mosazné fitinky
•    Vodoměrné sestavy
•    Vodoměrné šachty a jímky
•    Související příslušenství (Orientační tabulky a znaky, Značící sloupky atd.)

 

Jméno Funkce Email Telefon
Ing. Josef Vlk Výrobní ředitel josef.vlk@heckl.cz 730 870 799
412 336 186
Lubomír Kouba Technický a vývojový poradce lubomir.kouba@heckl.cz 603 544 501
Lubomír Kouba ml. Vedoucí mistr výroby lubomir.koubaml@heckl.cz 731 419 666
Lukáš Kouba ml. Vedoucí skladu a plánování výroby lukas.kouba@heckl.cz 737 821 191
Martin Řezáč Hlavní konstruktér martin.rezac@heckl.cz 603 751 964
Martin Zahradník Kontrola kvality, laboratoř martin.zahradnik@heckl.cz 413 034 719
Ing. Kamila Suchá Testování externích výrobků, laboratoř kamila.sucha@heckl.cz 730 156 322
Marek Vavřinec Technolog Vstřikolisovna, Správce budovy a zařízení marek.vavrinec@heckl.cz 605 593 855
Martin Mikovič Produktový manager – výrobky Heckl martin.mikovic@heckl.cz 703 141 643

 

Moderní výrobní závod firmy HECKL s.r.o.  se v současnosti rozkládá na ploše větší než 30 000 m2, areál je však koncipován pro další vývoj a rozšiřování v budoucích letech.
Výrobní areál je rozdělen na 6 výrobních provozů, laboratorní a výzkumné zázemí a související administrativně podpůrné oddělení.  

 

Výrobní provozy

•    Výroba Zemních souprav
•    Vstřikolisovna plastů
•    Obrobna
•    Lakovna
•    Kompletace
•    Sklad


Výroba zemních souprav

Provoz vyrábí zemní soupravy a související komponenty. Součástí provozu je přípravna hutního materiálu a pracoviště kompletací zemních souprav.
Vybrané řady zemních souprav jsou certifikovány dle požadavků a přísných kritérií DVGW s mezinárodní platností.

 

Instalovaná strojní zařízení

•    NC pásová pila Pegas včetně automatického dopravníku děleného materiálu.
•    Konvenční pásová pila.
•    Odjehlovací stolice.
•    Stojanové vrtačky různých výkonů a velikostí.
•    Sloupové vrtačky různých velikostí a výkonů.
•    Pila na plastové trubky.
•    Svařovna MAG.
•    Stolní i stojanové brusky různých dimenzí.
•    Hydraulický lis 55 tun.
•    Pracoviště kontroly kvality pro veškeré běžně užívané druhy armatur pro kontrolu kooperace Zemní souprava X armatura.


   
Vstřikolisovna plastů

Provoz vstřikolisovny plastů je zaměřen na výrobu plastových výrobků pro inženýrské sítě, a to zejména silničních poklopů a poklopů pro zemní soupravy. Dále jsou vstřikolisy užívány pro výrobu komponent zemních souprav a dalšího souvisejícího příslušenství a prvků kanalizační sítě.
Součástí provozu je také nástrojárna pro kompletace a údržbu forem.
Instalovaná strojní zařízení:
Vstřikolisy s uzavírací silou 1 200 kN, 3 200 kN včetně robotického odebírače a automatizovaného dopravníku výrobků, 6 500 kN včetně robotického odebírače, vodní lázně a automatizovaného dopravníku výrobků, 16 000 kN včetně robotického odebírače, vodní lázně a automatizovaného dopravníku výrobků, tento vstřikolis je zároveň největším svého druhu ve střední Evropě. V provozu je dále instalována sušárna plastových granulátů, speciální montážní stůl pro práci s formami v nástrojárně provozu a dvoukočkový mostový jeřáb s nosností až 32 tun.


Obrobna

V provozu obrobny jsou vyráběny mosazné a bronzové fitinky a dále příslušenství pro litinové potrubní systémy a poklopy pro zemní soupravy. Fitinky se pyšní mezinárodní certifikací DVGW.


Instalovaná strojní zařízení

 • CNC soustruh s protivřetenem a revolverovou nástrojovou hlavou včetně automatického podávacího stolu.
 • Víceosá CNC frézka.
 • Několik konvenčních soustruhů, včetně zařízení pro rotační svařování plastů. Soustava brusek různých dimenzí.
 • Laserové gravírovací zařízení pro značení vlastních výrobků.   

 

Lakovna

 • Oddělení lakovny je vybaveno moderní lakovací linkou pro použití práškových epoxidových barev. Linka je osazena vícekomorovými pecemi a dvěma elektrostatickými lakovacími komorami včetně inteligentního lakovacího robota.
 • V provozu lakovny jsou také zařízení pro povrchové předúpravy lakovaných dílů a finalizační povrchové úpravy.
 • V lakovně jsou barveny veškeré naše výrobky určené pro nástřik barvy. Výrobní řada litinových tvarovek je hrdým nositelem prestižní certifikace GSK RAL.  

 

Instalovaná strojní zařízení

 • Poloautomatizovaná lakovací linka na práškovou epoxidovou barvu včetně dvou elektrostatických komor.
 • Inteligentní lakovací robot.
 • Tryskací komora.
 • Manipulátory pro logistiku lakovaných dílů. stanice korektury laku.
 • Měřicí a kontrolní pracoviště.
 • Pracoviště hrubých předúprav povrchu lakovaných dílů.

 

Kompletace

Sekce kompletace výrobků obsahuje pracoviště určená k finální kompletaci sestav jednotlivých dílů našich výrobků. Je využíváno zejména pro práci se všemi druhy poklopů, ale také ostatních výrobků a vytváří oporu pro hladký průběh logistiky výrobku ve skladu a při expedici výrobků zákazníkovi, kdy lze sestavit balení výrobků dle individuálních potřeb zákazníků.

Instalovaná strojní zařízení

 • Pracovní buňky včetně upínacích mechanizmů a přípravků
 • pneumatické i elektrické (aku) ruční nářadí a přípravky
 • manipulační technika
 • balicí zařízení
 • pomocné drobné přípravky a nástroje.


Certifikace vlastních výrobků společnosti HECKL s.r.o.

Firma HECKL s.r.o. je hrdým držitelem řady prestižních a celosvětově uznávaných certifikací, které jednoznačně ukazují kvalitu a špičkové provedení jejich výrobků.
Z nejvýznamnějších certifikací je firma a její výroba držitelem ISO 9001:2015.     
Výrobní program litinových tvarovek se pyšní certifikací GSK RAL.
Mosazné fitinky jsou certifikovány dle německé normy DVGW.
Vybrané výrobní řady uličních poklopů a zemních souprav jsou taktéž pod certifikací DVGW.
Výrobky jsou shodné dle platných příslušných norem pro ČR i Evropu (např. ČSN EN124 atd.)

 

Dotační tituly EU

Firma HECKL s.r.o.  a její výrobní závod nevyjímaje je velmi aktivní v oblasti podpory v rámci dotačních titulů z Evropské unie. Divize výroby již řadu let čerpá podporu z programů na podporu vývoje a inovací nových výrobků dle moderních trendů, ale také na rozvoj laboratorního a dalšího technického zázemí, aby tak mohl být stále v popředí veškerých technických trendů a přinášet zákazníkům špičkovou kvalitu za velmi přijatelnou cenu.
    
Pozitivní spolupráce s okolím a podpora „nové generace“ pro rozvoj naší země

Ve výrobním závodu firmy HECKL s.r.o.  v Rumburku myslíme také na budoucnost, a tak aktivně v rámci praxí, odborných školení a seminářů spolupracujeme na rozvoji budoucích pracovníků. Aktivně spolupracujeme s Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a Střední odbornou školou ve Varnsdorfu a dále se Střední školou strojní, stavební a dopravní v Liberci. Nejsou nám však lhostejní ani naši zdravotně znevýhodnění spoluobčané a tak v našich řadách najdete i pracovníky se zdravotním postižením, protože ve firmě HECKL s.r.o.  a výrobním závodem nevyjímaje chceme dát šanci všem, kteří o to stojí a tvořit tak lepší svět a to nejen lepšími výrobky.

 

Odborná testovací a výzkumná laboratoř

Výrobní areál v Rumburku obsahuje i špičkově vybavenou moderní laboratoř pro testování a výzkum nejrůznějších výrobků nejen z oblasti inženýrských sítí. Naši vyškolení odborníci pracují a pečlivě prověřují naše vlastní výrobky pro zaručení 100% kvality mnohdy výrazně převyšující požadavky dané příslušnými normami pro jednotlivé výrobky.
Naše laboratoř nám umožňuje provádět řadu testů, které vyžadují přísné podmínky pro udělení mezinárodních certifikací (např. GSK RAL). Díky naší laboratoři jsme schopni průběžně sledovat veškeré kroky výrobního procesu a zaručit tak našim zákazníkům, že obdrží vždy špičkový a bezvadný výrobek – kvalita je totiž u nás na prvním místě.
Laboratoř je vybavena pro testování materiálů i výrobků, a to jak v oblasti korozní odolnosti, pevnosti, složení materiálů (kovových i plastových), pevnostní a tlakové odolnosti ale i rozměrové přesnosti. Provádíme na našich výrobcích veškeré testy, které vyžadují související normy a kvalitativní předpisy, ať už se jedná od požadavky ČSN, EN norem, ale i testů podléhajících certifikaci GSK RAL či DVGW.  Pro litinové tvarovky provádíme mimo jiné test katodického odpojení laku, odtrhovou zkoušku, měření přesných rozměrů, test hydrostatické odolnosti, měření tloušťky laku, MIBQ test, test jiskření a mnohé další, ale zejména mapujeme celý výrobní proces, aby nedošlo v žádném kroku k nedodržení přísných výrobních parametrů. U zemních souprav testujeme mimo jiné i korozní odolnost v solné komoře, provádíme test na stolici krutu, prověřujeme materiály dodávané od našich dodavatelů a udržujeme výrobu v nejpřísnějších standardech. Naše mosazné fitinky jsou certifikovány dle DVGW, což to je závazek vysoké kvality, kdy provádíme i vlastní ověření materiálových vlastností polotovarů na spektrometru, závity kalibrujeme a pravidelně necháváme prověřovat i výluhové hodnoty. Uliční poklopy jsou pravidelně zatěžovány na testovací stolici za běžných i extrémních podmínek, (-20°C i +240°C), prověřujeme vlastnosti plastových materiálů, ze kterých tvoříme naše moderní poklopy a komponenty. Veškeré závěry naší laboratoře jsou však pravidelně prověřovány i nezávislými zkušebními ústavy (Státní zkušební ústav v Brně, Jablonci a další), ale i v zahraničních laboratořích v Německu a Rakousku, a tak si troufáme tvrdit, že za naší kvalitou si opravdu stojíme. Veškeré naše testovací metody plně odpovídají předepsaným zátěžovým a zkušebním postupům dle posledních platných českých i evropských legislativ.


Naše laboratoř otestuje i Vaše výrobky

Nebojte se zeptat na možnost spolupráce s naší laboratoří, nabízíme komplexní testování materiálů a výrobků v oblasti plastů a kovů. Jsme specialisté na inženýrské sítě a související příslušenství, ale na našich zařízeních lze otestovat prvky z nejrůznějších oborů – obraťte se na nás pro domluvení úvodní konzultace.
    Kontaktní formulář (Ing. Kamila Suchá --> @: kamila.sucha@heckl.cz, tel.: + 420 730 156 322)
+ download/samostatná stránka s přesným popisem jednotlivých strojů laboratoře a možností testování (již máme kompletně zpracováno) – druhý dokument

    Promo video

Ad3 Výrobní program – naše produkty
-    zde odkaz na náš nový katalog výrobků a služeb pro rok 2021 – link bude

    Poklopy a podkladové desky

Velké poklopy
-    k zakrytí šachet, jímek a jiných objektů v silniční i travnaté ploše
-    všechny poklopy mají specifikaci zátěžové třídy dle normy EN124
-    kvalitní litinové i plastové poklopy různých dimenzí
-    používáme kvalitní plastové granuláty a minimum recyklátů
-    naše litinové poklopy jsou vyráběny z tvárné litiny EN-GJS-400
-    pravidelně hlídáme kvalitu surovin i u našich dodavatelů


Malé poklopy (pro zemní soupravy a hydranty)
-    pro umístění horního konce ovládací zemní soupravy na potrubních armaturách
-    ventilové, šoupatové a hydrantové
-    poklopy nabízíme litinové, plastové i litinoplastové (pevné, stavitelné, samonivelační)
-    vybrané řady poklopů s certifikací DVGW
-    poklopy jsou vyváženy i do řady zemí Evropy (např. Německo, Norsko atd.)
-    možnost přizpůsobení víčka poklopů na přání zákazníka (logo, nápis atd.)
-    poklopy ošetřeny epoxidovým práškovým lakováním různých barev (černá, modrá, červená a žlutá nebo bitumenovým nátěrem

 

Podkladové desky
-    podkladové desky pro ventilové, šoupatové i hydrantové poklopy
-    kvalitní plastové, ale i litinové provedení
-    univerzální deska pro většinu typů zemních souprav
-    lehké, univerzální, a přitom vysoce funkční podkladové desky

 

Litinové tvarovky
-    tvarovky pro přepravu pitné vody
-    materiál tvárná litina EN-GJS-400
-    lakováno epoxidovým práškovým nástřikem
-    tvarovky s prémiovou certifikací GSK RAL
-    pravidelný dohled výroby z nezávislé auditorské firmy z Německa

 

Zemní soupravy a ovládací klíče
-    zemní soupravy pro ventily a šoupata většiny světových výrobců
-    teleskopické i tuhé zemní soupravy
-    možnost výroby soupravy dle požadavků zákazníka (délka, dimenze, design)
-    kvalitní antikorozní ochrana veškerých dílů pozinkováním
-    příslušenství z nerezu
-    vybrané soupravy s certifikací DVGW
-    export výrobků do celé Evropy
-    výroba souprav s důrazem na kvalitní ruční práci a individuální 100% kontrolu
-    ovládací klíče různých druhů (od jednoduchých až po univerzální klíče balené v kufru)

 

Mosazné fitinky
-    kvalitní mosazné fitinky z mosazí CW602N a CW617N
-    certifikace DVGW, včetně výluhových testů pro pitnou vodu
-    vysoce pevnostní a kvalitní provedení
-    pravidelná vlastní kontrola vstupního materiálu (spektrometrem)
-    laserové gravírování s popisem na každý kus

 

Příslušenství
-     orientační tabulky (plastové, různá provedení i velikosti)
-    vodoměrné sestavy (nerezové držáky, různé druhy kohoutů a šroubení z mosazi)
-    šachty a jímky (kvalitní pevné plastové šachty dle specifikací zákazníka)

 

Vyplatí se chtít kvalitu, protože ta se ukrývá v maličkostech, které Vám ušetří čas i peníze.
HECKL, tradiční český výrobce dodávající zboží nejvyšší kvality.

 

KAM DÁL?

Co děláme

Podívejte se co všecho HECKL umí a dělá. V oborech zabývajícími se topením, vodou a plynem jsme jedničky. Naše koupelnová studia a vlastní značka sanity Lansanit vám vždy nabízí služby a výrobky nejvyšší kvality.